Kế toán - Báo cáo thuế

Tất cả doanh nghiệp khi đã có mã số thuế bắt buộc phải báo cáo lên cơ quan thuế từng tháng, quý, năm và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ , sổ sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra, đây là công việc rất quan trọng của công ty nếu không nắm rõ quy trình báo cáo thuế sẽ rất dễ lúng túng, sai sót dẫn đến kê khai thiếu, đóng thuế không đầy đủ và sẽ bị phạt vi phạm hành chính ở mức độ thấp hoặc rất cao, do đó Công ty THT hiểu rõ vấn đề này muốn tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của cơ quan thuế tránh trường hợp không muốn xảy ra.

Hãy liên hệ THT để được tư vấn miễn phí.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI                                                                                                                                                                 

                                                                                                           Đơn vị tính: 1.000 đ

STT     SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ \ NGÀNH                         DỊCH VỤ             THƯƠNG MẠI              XÂY DỰNG      SẢN XUẤT

1     Không phát sinh                                                                  1.600                           1.600                          1.600             1.600

2     Từ 01 đến 20 chứng từ/quý                                             2.600                           2.700                         2.900              3.100

3     Từ 21 đến 40 chứng từ/quý                                             3.800                           3.900                         4.000              4.400

4     Từ 41 đến 60 chứng từ/quý                                             4.400                           4.600                         4.600              4.900

5     Từ 61 đến 80 chứng từ/quý                                             4.800                           4.900                         5.200              5.500  

6     Từ 81 đến 100 chứng từ/quý                                            5.300                           5.500                         5.600              6.100

7     Từ 101 đến 130 chứng từ/quý                                           5.700                           6.000                         6.200              6.800

8     Từ 130 đến 160 chứng từ/quý                                          6.200                           6.500                         6.900              7.200

9     Từ 161 đến 200 chứng từ/quý                                          6.900                           7.200                         7.400              7.900

10     Trên 200 chứng từ/quý                                                 THỎA THUẬN

 

Những công việc kế toán trọn gói bao gồm: 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Tư vấn vấn đề cơ bản 

- Cập nhật các thông tin thuế, kế toán định kỳ liên quan đến ngành nghề hoat động của công ty

- Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định,

- Hướng dẫn cách viết và quản lý hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi,..

2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý 

- Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT tháng/quý

- Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng/quý

- Báo cáo thuế TNDN quý

 - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng/quý

3. Quản lý sổ sách kế toán 

- Lập phiếu thu, chi, sổ nhật ký, sổ cái, sổ chi tiết,... theo quy định

- Hướng dẫn cách đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn

- Gửi file sổ sách kế toán qua email

- In sổ và đóng chứng từ, sổ kế toán

4. Các hỗ trợ khác 

- Soạn, nộp các công văn liên quan lên thuế

- Hồ sơ khai báo thuế ban đầu

- Thông báo cho Quý DN số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh

- Giải trình với cơ quan thuế trong thời gian và phạm vi thực hiện HĐ (**)

Ghi chú: số chứng từ dựa trên 5 loại chứng từ sau: hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào, giấy thanh toán NSNN, bảng  lương, chứng từ ngân hàng

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM BAO GỒM:

Báo cáo quyết toán năm (***)

- Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Bảng cân đối tài khoản

- Quyết toán thuế TNCN năm

- Lập và nộp báo cáo thống kê

- Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận

 

CÁC DỊCH VỤ ĐƠN CỘNG THÊM, DỊCH VỤ ĐƠN LẺ 

 I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ

1. BÁO CÁO THUẾ GTGT 

 Số lượng hóa đơn / tháng                                                                   Phí dịch vụ (đ/tháng) 

Không phát sinh                                                                                                  300.000

Từ 01 đến 05 hóa đơn                                                                                         400.000

Từ 06 đến 20 hóa đơn                                                                                         500.000

 Từ 21 đến 50 hóa đơn                                                                                        600.000

Từ 51 đến 100 hóa đơn                                                                                       800.000

Từ 101 hóa đơn trở lên                                                                                     1.000.000

Trên 200 hóa đơn                                                                                       THỎA THUẬN

 

2. BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÅN 

 Số lượng lao động                                                                          Phí dịch vụ (đ/tháng) 

Từ 01 đến 20 lao động                                                                              2.000.000 đ

Từ 21 đến 100 lao động                                                                            200.000 đ/1 LAO ĐỘNG

Trên 100 lao động                                                                                      THỎA THUẬN

 

3. QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH    

 Số lượng hóa đơn                                                                                     Phí dịch vụ 

Từ 1-10 chứng từ                                                                                            1.500.000

Từ 11 - 20 chứng từ                                                                                        2.000.000

 Từ 21 - 30 chứng từ                                                                                       2.500.000

Từ 31 - 50 chứng từ                                                                                        3.000.000

Từ 51 - 70 chứng từ                                                                                        3.500.000

Từ 71 - 100 chứng từ                                                                                      4.000.000

Từ 101 - 200 chứng từ                                                                                    5.000.000

Trên 200 chứng từ                                                                                      THỎA THUẬN

Chia sẻ: