Hóa đơn đặt in

Trong quá trình hoạt động chắc chắc công ty hoạt động kinh doanh phải cần đến hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để gửi đến cho đối tác, tạo sự tin cậy cũng như xuất trình chứng từ kinh doanh hợp pháp đến cơ quan thuế khi cần thiết, THT xin giới thiệu chi phí in hóa đơn chất lượng, đẹp, mẫu mã đa dạng và đặt biệt là hợp pháp đủ điền kiện sử dụng theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

Bảng giá in hóa đơn GTGT

Số Lượng

In 01 Màu Đen

In 01 Màu Khác

In 02 Màu trở lên

1

320,000

370,000

420,000

2

250.000

300,000

350,000

3-9

200,000

250,000

300,000

10

160,000

180,000

200,000

Phí trên bảng giá in hóa đơn chưa bao gồm 10% VAT

Chia sẻ: