Mã ngành chi tiết

Nếu bạn đang lo lắng vì muốn thay đổi Giấy phép kinh doanh và những rắc rối về vấn đề pháp lý mà không biết phải làm thế nào, hãy liên hệ với THT. THT nhận tư vấn, hỗ trợ tận tình cho bạn các vấn đề pháp lý liên quan đến thay đổi giấy phép từ thủ tục ở Sở Kế Hoạch – Đầu Tư đến những vấn đề liên quan đến cơ quan thuế.

 THT cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp với các nội dung sau:

-      Thay đổi người đại diện pháp luật/ chủ sở hữu, chức danh người đại diện.

-      Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ĐĐKD

-      Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD

-      Thay đổi chủ sở hữu + Đdpl công ty TNHH 1 thành viên

-      Thay đổi chủ sở hữu + Đdpl doanh nghiệp tư nhân

-      Thay đổi thông tin CMND

-      Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP

Chia sẻ: